I Krakowskie Sympozjum Nauczycieli Przyrodników Społecznego Towarzystwa Oświatowego

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31- 058 Kraków

Termin: 17-18 marca 2017 r.
Miejsce: ZSO im. Juliusza Słowackiego STO

Organizator: Zespół Szkół Ogólokształcących im. Juliusza Słowackiego STO

ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
tel. 12 421 67 45
email: sekretariat@sto64.krakow.pl

Zasięg ogólnopolski


Celem organizowanego sympozjum jest umożliwienie wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych pomiędzy nauczycielami przedmiotów przyrodniczych szkół STO,  a także stworzenie możliwości obserwacji i uczestnictwa we wspólnych zajęciach oraz wizytach studyjnych.

Podczas konferencji planowane są zajęcia INTERBLOKU oraz zajęć blokowych, wykłady ekspertów, prezentacje i szkolenia z firm produkujących pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych, prezentacje dotyczące działalności nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych w tym współpraca międzynarodowa, wizyta studyjna w IFJ PAN, zwiedzanie muzeum przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt i Muzeum Inżynierii.

Szczegółowe informacje:
Diana Saja: e-mail: dsaja@sto64.krakow.pl, tel. 668 983 266


W dniach 17-18 marzec 2017 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO, I Krakowskie Sympozjum Nauczycieli Przyrodników STO. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z całej Polski z 15 różnych szkół. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących dyskalkulii, dobrych praktyk realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie oraz uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wykorzystania nowych urządzeń przydatnych w prowadzeniu przyrodniczych eksperymentów oraz możliwości wzbogacenia lekcji poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii I-padów. Naukowy wykład o terapii protonowej wykorzystywanej w precyzyjnym leczeniu guzów nowotworowych w Centrum Cyklotronowym Bronowice wygłosił znany na świecie prof. dr hab. Wojciech Kwiatek. Uczestnicy zakończyli pierwszy dzień sympozjum wspólną kolacją oraz nocnym zwiedzaniem miasta. Drugiego dnia nauczyciele odwiedzili dwa znane krakowskie muzea – Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej, a następnie uczestniczyli w szkole w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli: Dianę Saja, Agatę Stokłosę-Wojtaś, Dorotę Zatorską, Michała Lecha oraz Iwa Wrońskiego – dyrektora zespołu szkół. Uczestnicy sympozjum zakończyli spotkanie wspólnym obiadem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, niezwykle miłą, a jednocześnie bardzo naukową atmosferę.