I Krakowskie Sympozjum Nauczycieli Przyrodników Społecznego Towarzystwa Oświatowego

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31- 058 Kraków

Termin: 17-18 marca 2017 r.
Miejsce: ZSO im. Juliusza Słowackiego STO

Organizator: Zespół Szkół Ogólokształcących im. Juliusza Słowackiego STO

ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
tel. 12 421 67 45
email: sekretariat@sto64.krakow.pl

Zasięg ogólnopolski


Celem organizowanego sympozjum jest umożliwienie wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych pomiędzy nauczycielami przedmiotów przyrodniczych szkół STO,  a także stworzenie możliwości obserwacji i uczestnictwa we wspólnych zajęciach oraz wizytach studyjnych.

Podczas konferencji planowane są zajęcia INTERBLOKU oraz zajęć blokowych, wykłady ekspertów, prezentacje i szkolenia z firm produkujących pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych, prezentacje dotyczące działalności nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych w tym współpraca międzynarodowa, wizyta studyjna w IFJ PAN, zwiedzanie muzeum przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt i Muzeum Inżynierii.

Szczegółowe informacje:
Diana Saja: e-mail: dsaja@sto64.krakow.pl, tel. 668 983 266