Gra miejska „Śladami Niepodległości”

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31- 058 Kraków

Termin: 10 listopada 2017 r.

Organizator: III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO

ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
tel. 666 835 495
e-mail: mlech@sto64.krakow.pl

Zasięg miejski


Ważne dla Polaków święta narodowe można obchodzić w różny sposób. Formą uczczenia Święta Niepodległości w naszych szkołach jest coroczna gra terenowa, w której uczennice i uczniowie poznają miejsca, ludzi i wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polaków niepodległości w latach 1914-1918.

Za każdym razem gra odbywa się za pomocą nowego scenariusza i ma swój własny motyw przewodni. Ważnym jej elementem jest konieczność przygotowania przez jej uczestników (dzieci i młodzież) elementów stroju, które mają świadczyć o patriotycznym charakterze zabawy. Mamy nadzieję, że w ten sposób młodzi ludzie w ciekawy sposób poznają historię swojego kraju, jak również uczą się postaw, świadczących o jego umiłowaniu.

Od 207 roku w grze mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z krakowa i innych miejscowości małopolskich. Współorganizatorami tej krakowskiej zabawy są dla uczniów są: Muzeum Historyvzne Miasta Krakowa oraz studenci historii UJ.


Jedenasty raz święto odzyskania niepodległości naszego kraju świętowaliśmy na ulicach miasta poznając miejsca związane z tym wydarzeniem, w tegorocznej edycji wzięło udział prawie 1000 uczniów z krakowskich i podkrakowskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Rok rocznie gra odbywa się według nowego scenariusza i ma swój własny motyw przewodni. Tegoroczny temat to „Życie mieszkańców na rok przed odzyskaniem niepodległości”. Ważnym jej elementem jest konieczność przygotowania przez jej uczestników (dzieci i młodzież) elementów stroju, które mają świadczyć o patriotycznym charakterze zabawy. Mamy nadzieję, że w ten sposób młodzi ludzie w ciekawy sposób poznają historię swojego kraju, jak również uczą się postaw świadczących o jego umiłowaniu.

Współorganizatorem tej krakowskiej zabawy dla uczniów są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz studenci historii UJ.

Już Tradycyjnie gra miejska przygotowana była przy współpracy ze studentami historii specjalność pedagogiczna, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W organizację gry wydatny udział miał również stały partner tej inicjatywy czyli Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Patronat nad imprezą po raz kolejny objęło także Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Po raz kolejny akcja zakończyła się sukcesem napływające zewsząd opinie potwierdzają sens realizacji tej inicjatywy, która jak podkreślają zarówno uczestnicy (uczniowie) jak i nauczyciele i Dyrektorzy szkół biorących udział w wydarzeniu, jest wspaniałym sposobem poznawania historii. Dla wielu uczestników i pedagogów jest to już niezbędny element obchodów Dnia Niepodległości.

Relacja również na stronie internetowej:

 https://www.slowacki.org.pl/aktualnosci?P0=2293 

 https://www.slowacki.org.pl/aktualnosci?P0=2304