Społeczne Przedszkole "Julek"

Społeczne Przedszkole „Julek” im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Placówka funkcjonująca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Doświadczona kadra zwraca szczgólną uwagę na bezpieczeństwo dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb psychofizycznych. Ciepła domowa atmosfera oraz przyjazne nastawienie pracowników pozwala dzieciom bawić się i  rozwijać w optymalnych warunkach.

Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem. Przedszkole jest zamknięte dla osób z zewnątrz. Posiada pozytywne opinie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, stwierdzające spełnianie wymaganych przepisów przeciwpożarowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych.

Przedszkole jest na bieżąco monitorowane przez wyżej wyszczególnione organy.