„W świecie pieniędzy” - ekonomia dla najmłodszych

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Termin: luty/marzec 2014 r.

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków
tel. 12 430 01 82
email:

Zasięg szkolny


„W świecie pieniędzy” to cykl zajęć opracowanych na bazie programu edukacyjnego SKO i PKO Bank Polski. W oparciu o różnorodne metody i formy pracy oraz materiały pomocnicze uczniowie klas 1-6 zdobywają wiedzę potrzebną do funkcjonowania we współczesnym świecie, poznają wybrane zagadnienia ekonomiczne i uczą się prowadzić finanse osobiste.