Międzyszkolne Konkursy Wiedzy o Krakowie Krakusek i Krakus

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Terminy:

Krakusek – 10 marca - 17 kwietnia 2018 r.
Krakus – 25 kwietnia - 25 maja 2018 r.
Finał na Wawelu

Organizatorzy: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO

SSP nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków

tel. kontaktowy: 12 430 01 82
e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

Zasięg wojewódzki


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie „Krakusek” (kl. III SP) i Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie „Krakus” (kl. V-VI SP). Do organizacji konkursu zaproszono Zamek Królewski na Wawelu, Akademię Żakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Collegium Maius. Instytucje te organizują lekcje muzealne i wycieczki po Krakowie, stanowiące pomoc w przygotowaniu się do konkursu. Do każdego etapu tworzone są autorskie teksty, zawierające różnorodne pod względem formy pytania. 


Uroczysta gala XIII edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie „Krakusek”

Dnia 17 kwietnia na Wawelu odbyła się uroczysta gala XIII edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie „Krakusek”, który jak co roku objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego. Na gali gościliśmy Panią Dyrektor Jolantę Dąbek oraz przedstawicieli naszych Patronów. Przed rozdaniem dyplomów i nagród odczytaliśmy list Marszałka wystosowany z tej okazji do organizatorów i uczestników konkursu. Galę uświetnił występ uczennic i uczniów klas II-III SP naszej szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycielki rytmiki, pani Dominiki Cieśli-Lauf zaśpiewali piosenki o Krakowie. Nagrody wręczali laureatom zaproszeni goście m.in. Pani Dyrektor Jolanta Dąbek. Galę rozdania dyplomów i nagród jak i cały konkurs organizowała Pani Anna Burzyńska, wraz z panią Anną Chachulską – kierowniczką Działu Oświatowego Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Aleksandrą Rzońcą z Akademii Żakowskiej

W konkursie wzięło udział ok. 5000 uczniów z Krakowa i okolic. I etap Krakuska odbył się 17.01. 2018 r. na terenie szkół, II etap (finał) 22.03.2018 r. na Wawelu.

Tematyka konkursu dotyczyła 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Nauczyciele w przeprowadzonej ewaluacji bardzo wysoko ocenili wszystkie działania organizatorów konkursu.

Elementem przygotowującym do konkursu dla wszystkich uczestników konkursu była lekcja muzealna na Wawelu, wycieczka po Krakowie oraz rodzinna gra dla finalistów konkursu i ich rodzin, której autorką jest pani Anna Burzyńska. Oto jej opis:

10 i 17 marca odbyła się rodzinna gra po Krakowie dla uczestników XIII edycji konkursu „Krakusek” oraz dla wszystkich osób zainteresowanych poznawaniem historii i zabytków Krakowa. Tematem tegorocznej edycji jest „Kraków królów i bohaterów”. Dzieci klas trzecich miały okazję zdobyć informacje, jak na przestrzeni dziejów Polacy walczyli o wolność i niepodległość naszego państwa. Gra związana była z setną rocznicą odzyskania niepodległości i miała na celu ukazanie, że w walkę o wolność byli zaangażowani zarówno wojskowi, politycy, ale też artyści: malarze, pisarze, muzycy, którzy swą twórczością przypominali o zwycięstwach Polski, dodawali otuchy, i zagrzewali do dalszych starań o odzyskanie niepodległości. Gra miała też skłonić do refleksji, czy wolność dana jest nam raz na zawsze? Co moglibyśmy robić, aby tę wolność utrzymać?


Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród VI Międzyszkolnego konkursu o Krakowie „Krakus”

25 maja na Wawelu odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz finalistom Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie Krakus. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. W obecności dyrektora naszej szkoły – pana Iwa Wrońskiego oraz zastępcy prezydenta Krakowa do spraw Edukacji i Sportu – pani Katarzyny Król uczennica naszej szkoły – Maja Dudzik odebrała dyplom i nagrodę za wyróżnienie I stopnia. Gratulujemy Mai oraz innym laureatom dużej wiedzy, jaką zaprezentowali na finale. Elementem przygotowania do konkursu była lekcja muzealna na Wawelu oraz gra terenowa po Krakowie, której autorką jest pani Monika Witalis-Malinowska. W trakcie gry terenowej na kolejnych punktach licealiści przekazywali swym młodszym kolegom z innych szkół wiedzę na temat dążeń Polaków do odzyskania niepodległości. Jak co roku, działalność ta została wysoko oceniona przez uczestników konkursu i dziękujemy autorce gry za wspaniały pomysł i jego skuteczną realizację. Pani Katarzynie Lipniarskiej dziękujemy za pozyskanie patronów oraz sponsorów, dzięki którym laureaci i finaliści mogli zostać nagrodzeni a Panu Tomaszowi Radochońskiemu za pomoc w układaniu pytań i klucza odpowiedzi. Koordynatorem wszystkich działań jest pani Anna Burzyńska – pomysłodawczyni i inicjatorka powstania konkursów Krakuska i Krakusa. Zapraszamy obecnych czwartoklasistów i piątoklasistów do udziału w VII edycji konkursu w następnym roku szkolnym.