Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt.: „Drugie życie rzeczy”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt.: „Drugie życie rzeczy”
Edycja czwarta – „Rolka z papieru”

Z okazji Dnia Ziemi – 22.04.2017 r., Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO organizuje konkurs plastyczny pt.: „Drugie życie rzeczy –rolka z papieru". Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych STO (klas 4-6). Organizatorzy czekają na prace do 10.04.2017 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu  i  rozpropagowania informacji na ten temat oraz zachęcenia uczniów do udziału.

Adresaci konkursu:

 • Klasy IV-VI szkół podstawowych STO.

Cel konkursu:

 • Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych możliwości wykorzystania surowców wtórnych. To próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym, nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.

Treść pracy, technika, format:

 • Podstawowym elementem pracy ma być rolka pozostająca po wykorzystaniu papieru toaletowego, ręczników papierowych lub innych materiałów. Z wykorzystaniem innych surowców wtórnych, odpadów i rzeczy niepotrzebnych, należy wykonać dowolną pracę przestrzenną. Liczy się inwencja twórcza i humor.
 • Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy.
 • Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia; imię, nazwisko oraz wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i dołączyć do pracy.
 • W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail.
 • Każda szkoła może przesłać do 10 prac.

Terminy i adresy:

prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków
tel. 12 430 01 82

w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy:

 • Termin nadsyłania prac: 10.04.2017r.
 • Termin podsumowania: 26.04. 2017r.(ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły www.sto64.krakow.pl)
 • Wystawa prac: 19.04.2017 r.

Warunki uczestnictwa:

 • Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne. Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.

Inne:

 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.

Nagrody:

 • Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Dla wszystkich uczestników – dyplomy za udział. Termin przesłania nagród dla zwycięzców –15.05.2017 r.