XVI Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglosaskiej

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Termin: 10 grudnia 2019 r.

Miejsce: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO, SKT nr 43 STO
ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
tel. 12 658 44 72
e-mail: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

Zasięg lokalny


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie angielskiej poezji dla dzieci. Polega na recytacji utworów poetyckich w wyżej wymienionym języku. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

  1. Klasy: I-III
  2. Klasy IV-VI
  3. Klasy: VII-VIII

Najpierw odbywają się eliminacje szkolne. Najlepsi uczniowie ze szkoły prezentują się przed komisją powołaną przez Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie.


Już po raz szesnasty w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO w Krakowie mieliśmy okazję gościć miłośników poezji anglojęzycznej dla dzieci.

Uczestnicy startowali w trzech kategoriach. Kategoria pierwsza – klasy I – III i kategoria druga – klasy IV – VI i kategoria trzecia – klasy VII

- VIII.. Wszyscy uczestnicy przygotowali się bardzo solidnie. Oprócz perfekcyjnie przygotowanych interpretacji wierszy mieli także liczne rekwizyty obrazujące przedstawianą treść. Celem konkursu, jak co roku, jest umożliwienie publicznej prezentacji wybranego wiersza dla dzieci deklamowanego w języku angielskim i pokazania umiejętności scenicznych i aktorskich. W konkursie wzięło udział ponad siedemdziesięciu uczniów zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych miasta Krakowa.

 

Znajdź szkołę