XV Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglosaskiej

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Termin: 7 grudnia 2018 r.
Miejsce: ZSS nr 5 STO

Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 5 STO, SKT nr 43 STO
ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
tel. 12 658 44 72
e-mail: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

Zasięg lokalny


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie angielskiej poezji dla dzieci. Polega na recytacji utworów poetyckich w wyżej wymienionym języku. Podzielony jest na dwie kategorie:

  1. Klasy: I-III
  2. Klasy: IV-VIII

Najpierw odbywają się eliminacje szkolne. Najlepsi uczniowie ze szkoły prezentują się przed komisją powołaną przez Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie.


Już po raz piętnasty w Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie mieliśmy okazję gościć miłośników poezji anglojęzycznej dla dzieci prezentujących swoje umiejętności w XV Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach. Kategoria I – klasy I – III i kategoria II – klasy IV – VIII.. Wszyscy uczestnicy przygotowali się bardzo solidnie. Oprócz perfekcyjnie przygotowanych interpretacji wierszy mieli także liczne rekwizyty obrazujące przedstawianą treść. Celem konkursu, jak co roku, było umożliwienie publicznej prezentacji wybranego wiersza deklamowanego w języku angielskim i pokazania możliwości i umiejętności scenicznych i aktorskich. Wyniki poznamy już niedługo.