XIV Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Termin: 8 grudnia 2017 r.
Miejsce: ZSS nr 5 STO, Kraków

Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 5 STO, SKT nr 43 STO
ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
tel. 12 658 44 72
email: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

Zasięg lokalny, międzyszkolny


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I -VII szkół podstawowych miasta Krakowa. Jego celem jest rozwijanie umiejętności publicznego występu w języku obcym. Uczniowie prezentują po jednym utworze poetyckim (przeznaczonym dla dzieci) w dwóch kategoriach: kategoria I – klasy I-III i kategoria II – klasy IV-VII. Konkurs jest konkursem cyklicznym i odbędzie się po raz czternasty. Co roku zwiększa się liczba chętnych uczniów. W etapie międzyszkolnym bierze udział około stu wybranych w etapach szkolnych uczniów.


W dniu 8 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglosaskiej przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu była popularyzacja piękna poezji anglosaskiej tworzonej dla dzieci, stworzenie uczniom najmłodszej grupy wiekowej możliwości  publicznej prezentacji wierszy w języku angielskim oraz kreowanie zainteresowań recytatorskich uczniów. Konkurs przeprowadzany był w dwóch kategoriach. Kategoria pierwsza to uczniowie z klas 1-3, kategoria druga – uczniowie z klas 4-7. Do konkursu zgłosiło się łącznie 84 uczniów z siedmiu krakowskich szkół zarówno publicznych jak i niepublicznych. Jury złożone z profesjonalistów: anglistów i osób zajmujących się teatrem oceniało uczniów w kilku obszarach. Pod uwagę brano umiejętność recytacji w języku obcym, akcent, intonację, poprawność językową, „taetralność” prezentacji oraz ogólne wrażenie sprawiane przez uczestników konkursu swoim występem. Konkurs rozpoczął się o godzinie dziewiątej i z przerwami trwał do godziny trzynastej. Konkurs odbył się pod patronatem Samodzielnego Koła Terenowego nr 43 STO oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego.