Nasze osiągnięcia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

  • organizacja cyklicznego Konkursu Poezji Anglojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych miasta Krakowa,
  • wysokie lokaty uczniów w konkursach plastycznych,
  • udział w licznych projektach naukowych,
  • udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską,
  • udział w projektach promujących zdrowy styl życia.