Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „STOrczyk” 2018

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Termin: 21 maja 2018 r.
Miejsce: ZSS nr 5 STO, Kraków

Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 5 STO, SKT nr 43 STO
ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
tel. 12 658 44 72
e-mail: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

Zasięg międzyszkolny


Konkurs wiedzy matematycznej dla uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych miasta Krakowa.