Kraków: Konkurs poezji anglojęzycznej

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Już po raz piętnasty w Zespole Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie mieliśmy okazję gościć miłośników utworów poetyckich napisanych w języku angielskim. Okazją był Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej.

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach: klasy I–III i klasy IV–VIII. Wszyscy uczestnicy przygotowali się bardzo solidnie. Oprócz perfekcyjnie przygotowanych interpretacji mieli ze sobą także liczne rekwizyty obrazujące przedstawianą treść.

Celem konkursu, jak co roku, była publiczna prezentacja umiejętności scenicznych i aktorskich w anglojęzycznym repertuarze.