Społeczne Gimnazjum nr 5 STO

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Szkola powstała w roku 1989 i wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych nr 5 STO w Krakowie. Placówka jest mała i kameralna. Klasy liczą do 16 uczniów.

Szkoła oferuje bardzo bogatą ofertę kół zainteresowań:  komputerowe, matematyczno-logiczne, przyrodnicze, szachowe, orgiami, plastyczne oraz multimedialne w zakresie jęz. polskiego, historii, historii sztuki i matematyki. Tradycją jest organizacja obozów śródrocznych – jesiennego obozu językowego oraz narciarskiego.