Nasze osiągnięcia

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

  • wysokie lokaty uczniów w konkursach plastycznych,
  • bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie po klasie szóstej oraz egzaminach w klasie trzeciej gimnazjum,
  • udział w licznych projektach naukowych,
  • udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską,
  • udział w projektach promujących zdrowy styl życia.