Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Termin: 21 lutego 2017 r.
Miejsce: ZSS nr 5 STO, Kraków

Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 5 STO, SKT nr 43 STO
ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
tel. 12 658 44 72
email: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

Zasięg szkolny


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2 i 3 krakowskich szkół podstawowych. Odbywa się w dwóch etapach – I etap w szkole macierzystej, II – najlepsi uczniowie zmierzą się w budynku naszej szkoły.