Dzień Edukacji Europejskiej – Szwajcaria

Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Termin: 20 czerwca 2017 r.
Miejsce: ZSS nr 5 STO, Kraków

Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 5 STO, SKT nr 43 STO
ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
tel. 12 658 44 72
email: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

Zasięg szkolny


Impreza cykliczna. Co roku wybierane jest inne państwo i prezentowane we wszystkich aspektach: politycznym, kulturalnym, geograficznym, historycznym, językowym, ekonomicznym.