Sukcesy uczniów SSP 3 w Krakowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Ostatni miesiąc przyniósł wiele dobrych wiadomości dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie przy ul. Dywizjonu 303.

1. W Małopolskim Tematycznym Konkursie Informatycznym BALTIE ogromny sukces odnieśli nasi uczniowie z klasy VIb zajmując odpowiednio: Mikołaj Gosztyła – II miejsce, Urszula Obirek – III miejsce, Andrzej Danielak – V miejsce.

2. Uczennica klasy III gimnazjum, Inez Przeniosło, została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego.

3. W XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny Urszula Obirek z klasy VI b uzyskała tytuł Laureata. Wynik Uli znalazł się na 4 miejscu w województwie i 18 w kraju!

Nagrodę w postaci dyplomu uznania za uzyskanie wysokich wyników w tym samym konkursie zdobyli także: Mikołaj Gosztyła (uczeń klasy VI b), Wiktor Czernecki (uczeń klasy IV) natomiast dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie zdobyli: Sonia Nocoń (uczennica klasy VI a) oraz Mateusz Lasek (uczeń klasy IV).

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów!