Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO w Krakowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Zespół Szkół Społecznych nr 3 w Krakowie jest prowadzony przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1989 roku. Placówka dysponuje salą gimnastyczną i boiskiem, placem zabaw dla najmłodszych, dwiema pracowniami informatycznymi (PC, Apple), nowoczesną pracownią fizyczno-chemiczną, dwiema świetlicami, biblioteką, szatniami, W całej szkole działa sieć bezprzewodowego internetu, w większości sal znajdują się projektory i tablice multimedialne.

Nauka odbywa się w klasach do 20 uczniów. To sprawia, że nie ma w szkole uczniów anonimowych. Placówka realizuje program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale niektórych przedmiotów uczy w większym wymiarze godzin na przykład języka polskiego czy matematyki. Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych. Dodatkową propozycję stanowią kółka zainteresowań.