Dzień patriotyczny 2018

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Termin: 13 listopada 2018 r.
Miejsce: ZSS nr 3 STO, Kraków

Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 3 STO
Os. Dywizjonu 303 nr 35, 31-874 Kraków
tel. kontaktowy: 533 440 270
e-mail: ssp3@poczta.onet.pl

Zasięg szkolny


Z okazji uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie brali czynny udział w przedsięwzięciach, które mają upamiętniać wydarzenia z historii XX w. (m.in. koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego „Droga do niepodległości”, wspólne śpiewanie pieśni legionowych, uczestnictwo w konkursie historycznym, plastycznym, literackim oraz fotograficznym o tematyce niepodległościowej, prezentacja sal muzealnych: powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, I wojna światowa, Legiony Piłsudskiego.