XXII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Gwiazdkowe Harce”

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zarzecze 17 a
16–300 Augustów

Termin: 19 grudnia 2013 r.

Organizator: Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Zarzecze 17a, 16-300 Augustów
tel. 87 643-27-27
e-mail: zss_augustow@post.pl

Zasięg wojewódzki


Wyniki XXII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego GWIAZDKOWE HARCE p.t. „Cuda i dziwy” zorganizowanego przez Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie w dniu 19 grudnia 2013 r.

Komisja konkursowa:

1. Zofia Grabowska – nauczyciel polonista,
2. Joanna Prawdzik – nauczyciel polonista,
3. Krystyna Fiodorow – bibliotekarka,

po wysłuchaniu 38 recytatorów z klas I – III z augustowskich szkół podstawowych, szkół podstawowych gminy Augustów i szkoły STO w Olecku przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii recytatorów z klas pierwszych

I miejsce – Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa
Natalia Zedelo – Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie

I miejsce – Nagroda Prezesa SKT nr 14 STO w Augustowie
Wiktoria Zajkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie 

II miejsce – Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa
Kinga Wójcicka – Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie

II miejsce – Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa
Maciej Jedliński – Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie

III miejsce – nagroda Wójta Gminy Augustów
Aleksandra Zalewska – Szkoła Podstawowa w Janówce 

Wyróżnienia

Wiktoria Wałuszko – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie
Sara Olszewska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie
Bartosz Kwoska – Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie

W kategorii recytatorów z klas drugich i trzecich

I miejsce – Nagroda Starosty Powiatu Augustowskiego
Kacper Szczupakowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie 

I miejsce – Nagroda Wójta Gminy Augustów
Jakub Kowalewski – Szkoła Podstawowa w Netcie 

II miejsce – Nagroda Starosty Powiatu Augustowskiego
Angelika Sztukowska – Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie 

II miejsce - Nagroda Starosty Powiatu Augustowskiego
Dominik Kowalczyk – Szkoła Podstawowa nr 6 w Augustowie

III miejsce – Nagroda Starosty Powiatu Augustowskiego
Weronika Konkało – Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie

III miejsce – Nagroda Starosty Powiatu Augustowskiego
Marcelina Bogdańska - Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie

Wyróżnienia:

Jakub Śliczyński – Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie
Patrycja Chełmińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
Julia Sobolewska – Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie
Martyna Jabłońska – Szkoła Podstawowa w Kolnicy

Ponadto nagrodzono:

Julia Rekuć – Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie – nagroda publiczności
Jan Krzysztof Średnicki – Szkoła Podstawowa nr 6 w Augustowie – nagroda publiczności i nagroda dla najmłodszego uczestnika
Natasza Wiszniewska – Zespół Szkół Społecznych STO w Olecku – nagroda za kostium
Kinga Biedulewicz – Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie – nagroda dla najmłodszej uczestniczki