Augustów: Szkolny projekt edukacyjny „Odznaka dla dzieciaka"

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zarzecze 17 a
16–300 Augustów

Zajęcia „Odznaka dla dzieciaka” powstały z myślą o naszych najmłodszych uczniach i realizowane są w klasach I-III. Idea tych zajęć opiera się na założeniach metodyki „zuchowej”. Nasi uczniowie, podobnie jak zuchy, zdobywają odznaki. Zdobycie odznaki poprzedza praca związana z wykonaniem określonej liczby konkretnych zadań.

Do ogólnych celów w projektu należą:

 • ujawnienie i rozwijanie uzdolnień indywidualnych uczniów,
 • motywowanie uczniów w do aktywniejszego poznawania otaczającego ich świata,
 • ćwiczenie pożytecznych w życiu umiejętności,
 • wskazanie uczniom właściwych zasad pracy i zabawy w grupie
 • wspomaganie rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i duchowego uczniów

W bieżącym roku szkolnym skupiliśmy się na zdobywaniu odznak zbiorowych. Zdobycie każdej odznaki potwierdzone jest przyznaniem umownych znaków graficznych, które dzieci wklejają do specjalnego, wykonanego przez siebie dzienniczka.

W ciągu roku szkolnego uczniowie zdobyli następujące odznaki:

 1. Kuchcik – dzieci na zajęciach wykonywały sałatki, desery, robiły kanapki. Uczyły się również estetycznego nakrywania stołu.
 2. Aktor – każda klasa przygotowała przynajmniej jeden występ z okazji różnych okoliczności
 3. Wodniak – uczniowie brali udział w zajęciach na wodzie: uczyli się podstaw żeglowania, pływali łodziami wiosłowymi, canoe.

Doskonałą okazją do zdobywania kolejnych odznaczeń był czerwcowy wyjazd na Zieloną Szkołę. W trakcie trwania obozu uczestnicy mogli zdobyć sprawności takie jak:

 • Piechur
 • Przyjaciel przyrody
 • Bystre oko
 • Koleżeński wojownik
 • Cicha stopa
 • Czujne ucho

1. Bystre Oko – uczniowie walczyli o nią podczas wyprawy Tropami ducha lasu – tworzyły mapy najbliższej okolicy. Dzieci poznały okolicę, oceniały jak mogą w niej zaistnieć, co pożytecznego mogą zrobić, co zwiedzić i co zobaczyć.

2. Koleżeński Wojownik – zabawa „Dobry duszek” każde dziecko wybrało jedną osobę z grupy i starało się czuwać nad nią cały dzień.

3. i 4. Piechur i Cicha Stopa – gra terenowa: Indiańskie podchody – jest to zabawa polegająca na zdobyciu pilnie strzeżonych koralików „Starego Wilka". Aby je zdobyć trzeba wykazać się umiejętnością podchodzenia oraz odnaleźć drogę i wykonać wiele zadań.

5. Przyjaciel przyrody – odznaka zdobywana podczas „Olimpiady Indiańskiej", w czasie której dzieci wykazywały się swoją wiedzą:

 • rozpoznawanie zapachów związanych z lasem (np. kory, poziomek, ziemi, roztartych liści, trawy skoszonej)
 • wykonanie łódki z kory
 • wymienienie kilku gatunków ptaków, zwierząt chronionych zamieszkujących okolice Serw

6. Czujne ucho – zaśpiewanie dowolnej piosenki, której dzieci się nauczyły.

Po pomyślnym zaliczeniu wszystkich sprawności dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz ozdoby wykonane z gliny.

Podsumowując, uczniowie w ciągu roku szkolnego mogli zdobyć 9 odznak. Uzyskali nowe umiejętności, a także uczyli się współpracy i współzawodnictwa. Każda odznaka to dla nich powód do dumy i zachęta do dalszej pracy nad sobą.