Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO
ul. Jedności Narodowej 58 A
78-100 Kołobrzeg

Konkurs jest organizowany jest od 13 lat w ramach obchodów  rocznicy walk o Kołobrzeg. Adresowany jest do uczniów z powiatu kołobrzeskiego. W Konkursie ma formę drużynową i indywidualną Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży  wiedzy o dziejach  Kołobrzegu i regionu, poznanie zabytków oraz architektury naszego  miasta i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Kołobrzeżan, ukazanie przemian miasta od średniowiecza po dzień dzisiejszy, budzenie  poczucia więzi z Małą Ojczyzną, integracja młodzieży z różnych środowisk i promocja szkoły.

Konkurs rozpoczynają zmagania drużynowe .Zespoły szkół  muszą  wykazać się wiedzą nt. dziejów Kołobrzegu i ludzi z nim związanych. Zadania konkursowe przewidują min. rozwiązanie testu

składającego się z 10 pytań nt. historii miasta. A następnie uczniowie przystępują do części praktycznej.

Po zakończeniu Konkursu drużynowego uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w  Konkursie indywidualnym o tytuł  Zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Kołobrzegu.

Gościem specjalnym Konkursu jest Licencjonowany  Przewodnik inżynier Stefan Raniecki pasjonat, autor wydawnictw nt. atrakcji turystycznych naszego regionu, który wygłasza prelekcje nt. historii miasta, a także jest przewodniczącym jury.

Na Konkurs zapraszani są także samorządowcy.

Kolejne edycje Konkursy odbywały się w różnych miejscach tj w siedzibie szkoły, w Sali Plafonowej, Muzeum Oręża Polskiego, na wystawie głównej Muzeum Oręża Polskiego, w skansenie Morskim, gdzie dodatkowo został przeprowadzony Konkurs nt. Marynarki Wojennej. 

Uroczystość uświetniały koncerty uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kołobrzegu oraz recytacje wierszy kołobrzeskich poetów.

W każdym roku  Konkurs zamyka obchody miejskie  rocznicy walk o Kołobrzeg.

Informacja o terminie i miejscu Konkursu Wiedzy o Kołobrzegu znajduje się na oficjalnym plakacie Urzędu Miasta.

Organizatorem Konkursu jest Ewa Jaster.

Znajdź szkołę