Kluczbork: wygrana w konkursie chemicznym

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Ligonia 12
46-203 Kluczbork

Dwoje uczniów kl. III Społecznego Liceum STO w Kluczborku, Magdalena Szlagor oraz Igor Moreau, zdobyło tytuły laureata w XXII Opolskim Turnieju Chemicznym.

Organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Opolu. Uczniowie musieli wykazać się znajomością:

  • wiadomości i umiejętności określonych całą podstawą programową kształcenia ogólnego z chemii z dnia 27 sierpnia 2012 r.,
  • sposobu przeprowadzenia doświadczeń wyszczególnionych w komentarzu do tej podstawy,
  • historii chemii.