Kluczbork: Licealiści uczestniczą w „Maratonie pisnia listów”

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Ligonia 3
46-203 Kluczbork

Uczniowie naszego Liceum już od kilku lat uczestniczą w niezwykłej akcji nazwanej „Maraton pisania listów”. Nie polega ona jednak na nauce kaligrafii i epistolografii – jej znaczenie jest znacznie poważniejsze. Amnesty International (organizacja, która czuwa nad przebiegiem „Maratonów”) co roku wzywa wszystkich ludzi na całym świecie, aby pisząc listy do rządzących różnymi państwami, wywrzeć na nich presję. Cel owej presji to doprowadzenie np. do uwolnienia ludzi zamkniętych w więzieniach ze względu na przekonania. Walka o prawa człowieka w ten sposób przestaje być abstrakcyjna – co roku udaje się doprowadzić do tego, że ktoś represjonowany odzyska wolność lub chociaż będzie mieć uczciwy proces.

Tym razem uczennice z STO pisały listy w sprawie osób, które są represjonowane w Iranie czy Burkina Faso. Trzeba mieć nadzieję, że nawet taka (wydawałoby się – niewielka) pomoc da tym ludziom poczucie, że w obronie ich praw zaangażował się ktoś w dalekiej Polsce.

„Maraton” staje się więc i okazją do zrobienia czegoś dobrego, i prawdziwą lekcją budowania społeczeństwa obywatelskiego.