Społeczne Gimnazjum STO

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Ligonia 3
46-203 Kluczbork

Społeczne Gimnazjum STO w Radomiu jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku.

Zespół tworzą trzy szkoły: podstawowa, gimnazjum i liceum. Oznacza to, że spotykają się tu 7-letnie maluchy oraz 18-latkowie. To wielki walor szkoły.

Gimnazjum to przede wszystkim bardzo solidne przygotowanie do egzaminów końcowych - nie przypadkiem szkoła wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce w gminie i jedno z najlepszych w województwie! Na poziom nauczania w wpływ ma wiele czynników, np.:sprawdzona kadra nauczycielska, większona liczba godzin z części przedmiotów (m.in. z języków obcych, niewielkie zespoły klasowe, dobrze wyposażone klasy.

Uczniowie biorą udział także w licznych wycieczkach oraz "zielonej szkole".