Kluczbork: Dzień Dziecka na sesji Sejmu Dzieci i Modzieży

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Ligonia 3
46-203 Kluczbork

Dzień Dziecka można świętować na wiele sposobów. Kamila Morawiec i Antonina Hoc – uczennice naszej szkoły – brały w tym dniu udział w obradach XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Tosia i Kamila znalazły się w gronie 460 młodych posłów. Tegoroczne obrady skupiały się wokół tematu: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Uczestnicy zostali przywitani przez obecnego marszałka Sejmu. Wśród gości znaleźli się wiceminister edukacji, Rzecznik Praw Dziecka i wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.Organizacja obrad była wzorowana na obowiązującej w prawdziwym Sejmie, co miało przybliżyć młodym uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu.

Dzięki temu projektowi edukacyjnemu nasze uczennice dogłębnie poznały historię własnego kraju oraz  losy jego wybitnych obywateli. Zdobyły też bezcenną wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu, a także demokracji parlamentarnej. Nie bez kozery uczestników dziecięcego Sejmu nazwano ambasadorami historii.

Antonino i Kamilo, jesteśmy z Was bardzo dumni!