Aktualności

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

06.03.2014

Wysoka ocena szkoły

Wizytatorzy do spraw ewaluacji Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach bardzo wysoko ocenili jakość usług edukacyjnych świadczonych w tamtejszych szkołach STO.
Czytaj dalej