XVIth English Songs Festival

Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
al. Solidarności 113 C
00-140 Warszawa

Termin: kwiecień 2017 r.
Miejsce: Zespół Szkół nr 16 STO

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
Al. Solidarności 113 c, 00-140 Warszawa
tel.: 22 625 15 12
email: szkola16.sto@wp.pl

Zasięg szkolny


16. edycja English Song Festiwal dla uczniów kl. 1-6 SP i I-II SG. Prezentacja repertuaru przygotowanego przez nauczycieli. W spotkaniu uczestniczą wszyscy uczniowie obu szkół, nauczyciele, często – rodzice.