Warszawa: Pierwsza pomoc do sześcianu

Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
al. Solidarności 113 C
00-140 Warszawa

Akcja, energia, współpraca – tak można podsumować kurs pierwszej pomocy III stopnia, w czasie którego 14 rodziców i 3 nauczycieli osiągnęło trzeci stopień wtajemniczenia. Tym razem zajęcia były w całości poświęcone ćwiczeniom praktycznym – instruktorzy w bardzo realistyczny sposób zaaranżowali sześć sytuacji zagrożenia życia – między innymi ratowaliśmy ofiarę wypadku samochodowego i osobę po amputacji – a uczestnicy, w grupach, z powodzeniem wykorzystali wiedzę teoretyczną zdobytą na dwóch wcześniejszych szkoleniach.

Wysiłek i ogromne zaangażowanie zostały docenione uzyskaniem dyplomu.

Gratuluję!

Beata Wiśniewska-Tomczak