Warszawa: Ekspozycja na Forum Edukacyjnym

Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
al. Solidarności 113 C
00-140 Warszawa

Działania dwóch nauczycielek z SG nr 16 STO, związane z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalno-artystycznym, zostały zauważone i docenione poza szkołą.
 
Obie Panie zaproszono na VI Forum Edukacyjne pt. „Szkoła i jej partnerzy – rola edukacji pozaszkolnej w podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej”. Celem Forum było upowszechnianie innowacyjnych inicjatyw oraz doświadczeń w zakresie współpracy szkół z instytucjami kultury i sztuki oraz organizacjami pozarządowymi.

W trakcie Forum  można było m.in. wysłuchać wystąpień osób, opowiadających o oryginalnych formach współpracy  oraz obejrzeć ekspozycje szkół, realizujących interesujące projekty.

Ekspozycja dotycząca działań realizowanych w  Gimnazjum była świetnie zorganizowana. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję pokazać choć część działań artystycznych realizowanych w SG nr 16 STO.

Gratulacje dla obu Pań!

Beata Wiśniewska-Tomczak
Dyrektor ZS nr 16 STO