Nauczycielki SG nr 16 STO w Warszawie ekspertami na konferencji MKiDN

Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
al. Solidarności 113 C
00-140 Warszawa

W warszawskiej Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, w dniach 22 i 23 listopada, obyła się konferencja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z cyklu Sztuka edukacji, w której udział wzięły nauczycielki SG nr 16 STO w Warszawie.

Celem konferencji było omówienie współpracy środowisk instytucji kultury i środowisk edukacyjnych dla lepszego tworzenia projektów kształcenia dzieci i młodzieży. Uczestnicy prezentowali możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania, dyskutowali dobre praktyki łączenia zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury oraz formy współpracy nauczycieli z animatorami kultury i artystami.

SG nr 16 STO w Warszawie było jedną z 16 instytucji z całej Polski pokazujących, w jaki sposób można stosować w praktyce włączanie sztuki w pogram wychowawczy i edukacyjny szkoły, osiągając przy tym znakomite rezultaty. Do zaprezentowania swoich działań na tym polu zostały zaproszone dwie nauczycielki tego gimnazjum: Magdalena Cegłowska-Lewińska i Anna Grzywacz.

Konferencja organizowana we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie starała się przełamać stereotyp mówiący, że w polskiej szkole nie ma miejsca na twórcze i artystyczne myślenie.  

W kolejnych latach planowane są następne spotkania w ramach cyklu Sztuka edukacji, organizowane przez inne podmioty z różnych miast w Polsce. Każdorazowo celem konferencji ma być teza, że „razem znaczy lepiej”.

WIĘCEJ O KONFERENCJI