Edukacja międzykulturowa – Projekt Tolerancja

Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
al. Solidarności 113 C
00-140 Warszawa

Termin: Rok szkolny 2013/2014
Miejsce: Zespół Szkół nr 16 STO

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
Al. Solidarności 113 c, 00-140 Warszawa
tel.: 22 625-15-12
e-mail: szkola16.sto@wp.pl

Zasięg szkolny


W ramach Projektu gimnazjalnego Wielokulturowość – Tolerancja, odbyły się następujące spotkania.

Wrzesień

 • Program edukacyjny dla IIg prowadzony przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami.
 • Dwie wycieczki (Cmentarz Żydowski i Getto Warszawskie) oraz dwa warsztaty w szkole prowadzone przez trenerów z Forum Dialogu (razem 16h) miały na celu zapoznanie uczniów z żydowską przeszłością Warszawy. Uczniowie na zakończenie mieli przygotować własny projekt związany z tematyką żydowską.

Październik

 • Spektakl Teatru Forum Fundacji Edukacji Kultury Dramaway dla całego gimnazjum.
 • Spektakl dotyczył sytuacji młodej dziewczyny dyskryminowanej w szkole. Uczniowie wchodzili w różne role i odgrywali własne propozycje rozwiązania problemu.

Listopad

 • Projekcja filmu w IIg „Fanatyk” i dyskusja „Czym jest antysemityzm?”
 • Wizyta IIIg w stupie buddyjskiej oraz z spotkanie i dyskusja o buddyzmie z przedstawicielem tej religii.

Grudzień

 • Warsztaty Ig i IIg połączone ze zwiedzaniem wystawy w Galerii Zachęta „Szklane domy". Warsztaty o charakterze antydyskryminacyjnym zapoznawały uczniów z historią, tradycją i kulturą Romów.

Styczeń

 • Spotkanie całego gimnazjum ze znanym fotografem Tomaszem Tomaszewskim, który opowiedział uczniom o swoim życiu we wspólnocie Romów oraz podzielił się swoimi doświaczeniami podróżnika, który styka się z różnymi kulturami i obyczajami.
 • Panel dyskusyjny IIIg na temat: „Globalnie współzależni – projekty Fundacji Usłyszeć Afrykę na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w wybranych krajach Afryki” (www.uslyszecafryke.org).
 • Gala Szkoły Dialogu podsumowująca tegoroczną edycję programu edukacyjnego Forum Dialogu Między Narodami w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie połączona z ogłoszeniem wyników konkursu na najlepiej przeprowadzony projekt upamiętniający społeczność żydowską w danej miejscowości i wręczeniem nagród zwycięzcom. W tym roku Gali brały udział 43 placówki gimnazjalne i ponadgimnazjalne (prawie 1200 uczniów) z całej Polski.

Luty

 • Spotkanie IIg ze Stypendystą Erazmusa na temat Rewolucji w Egipcie.
 • Wyjście IIg do prawosławnej cerkwi i spotkanie z przedstawicielem prawosławia.

Marzec

 • Wyjście całego gimnazjum na film M von Trotta „Arendt” i dyskusja na temat „banalności zła”.
 • Spotkanie IIIg z Przedstawicielami Mormonów.
 • Panel oxfordzki z w każdej klasie gimnazjum „Gender – nauka czy zagrożenie?”.

Kwiecień

 • Wyjście IIg do meczetu i spotkanie przedstawicielem islamu.
 • Projekcja filmu w IIg „Persepolis” i dyskusja: „Islam – szanse, zagrożenia”.
 • Wyjście Ig do Muzeum Historii Żydów Polskich i warsztaty na temat judaizmu.

Maj

 • Wyjście całego gimnazjum na spektakl „Dzieci z dworca ZOO” oraz spotkanie z przedstawicielami MONARu
 • „Gra o Afrykę” – gra antydyskryminacyjna w IIIg