Dzień Edukacji Narodowej w SLO STO w Jaśle

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Wincentego Pola 41
38-200 Jasło

Istniejące już od 18 lat Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jaśle jest z wielu powodów szkołą wyjątkową. Przede wszystkim jest jedyną tego typu placówką na Podkarpaciu, stanowiącą rzeczywistą alternatywę dla innych szkół ponadgimnazjalnych. Niewielkie liczebnie klasy sprawiają, że podmiotowe traktowanie ucznia nie pozostaje w sferze deklaracji a jest faktem, tak jak faktycznie zindywidualizowany jest cały proces nauczania i wychowania. 

Mimo wszelkich zmian i zapisów programowych, instytucjonalnie pojmowana szkoła ciągle postrzegana jest jako miejsce opresywne, narzucające szereg niechcianych obowiązków, norm postępowania, fundująca katusze intelektualne i emocjonalne. Liceum Społeczne chce podkreślić swój wkład w zmianę takiego modelu, dlatego motywem przewodnim akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczyniliśmy wolność, jedną z wartości zasadniczych, podkreślając jej skonkretyzowany, nie papierowy i abstrakcyjny wymiar. Fundamentalnym wyrazem wolności jest wybór, a przed wyborami stajemy przecież każdego dnia.

Co działo się i dzieje z wolnością w przestrzeni szkolnej? Jaki wpływ na wolnościowe wybory mieli nauczyciele w różnych momentach dziejowych i w różnych miejscach świata? Przyjrzeliśmy się tym problemom, tworząc przedstawienie pół żartem, pół serio, bo takie jest przecież szkolne życie – bywa humorystyczne, ale bywa i dramatyczne. Akademia stała się okazją do zaprezentowania rozmaitych talentów naszych uczniów, przy okazji dowodząc, że każdy talentem jest obdarzony, musi tylko dać sobie i innym szansę do jego odkrycia. Odkrywcami talentów, poza gronem bezpośrednio ze szkołą związanych osób, a więc nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, byli też zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Andrzej Czernecki, Starosta Powiatu Franciszek Miśkowicz, Przewodniczący Komisji Edukacji Starostwa Powiatowego Zbigniew Dranka, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle Jan Betlej, przedstawiciele Zarządu Koła Terenowego STO – Jolanta Rzońca, Janusz Wilczak i Jarek Macedoński.

Nie przypadkiem pierwszy akt przedstawienia poświęcony był starożytnej Grecji. Zakres znaczeniowy wywodzącego się z niej wyrazu schole mieści w sobie: miejsce spokoju, miejsce tajemniczego uroku, czas poświęcony zajęciom, które wzbogacają, a wreszcie – miejsce gwarantujące wolność. Nawiązując do tego ideału Społeczne Liceum Ogólnokształcące jako swoją misję postrzega wychowywanie do wolności, uczenie jej wybierania. Taka postawa obarczona jest ryzykiem. Ale wolność musi być wybierana wciąż na nowo, nie odtwarza się samoczynnie, wymaga więc solidnej i rzetelnej edukacji.

Jakość nauczania poddawana jest mniej lub bardziej miarodajnym pomiarom. Liceum Społeczne, obok dobrych i bardzo dobrych wyników, oferuje wartości niemierzalne: zaufanie i szacunek. Pożądana i nie dającą się przecenić relacja mistrz - uczeń daje się wcielić w życie w sytuacji szkoły kameralnej, ściśle współpracującej z rodzicami, stawiającej na taki dobór kadry nauczycielskiej, który gwarantuje osobiste zaangażowanie. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej mam zaszczyt złożyć wszystkim Nauczycielom życzenia niesłabnącej pasji, sprawiającej, że mimo wszystkich przeciwności wciąż kochamy ten zawód oraz charyzmy, dzięki której pozostaniemy w pamięci naszych Uczniów. Uczniom zaś życzę radości odkrywania bezmiaru wiedzy oraz samo-dzielności, czyli odwagi w odkrywaniu własnych życiowych dróg. 

Dyrektor SLO
Józef Duda