Stachuriada – I edycja

Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Pomorska 39/41
81-314 Gdynia

Termin wysyłania zgłoszeń: 5.05.2018 r.

Organizator: Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO, 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. im. Edwarda Stachury STO
ul. Pomorska 39/41, 81-314 Gdynia
tel. 885 783 785 
e-mail: gla@gla.edu.pl

Zasięg ogólnopolski


Konkurs literacki adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem młodzieży jest napisanie eseju inspirowanego cytatem z Edwarda Stachury:: „Książki się teraz na świecie wydaje, jak w sklepie resztę z drobnego banknotu. Większość z nich można sobie śmiało darować”.

Konkurowe prace o objętości: 6000 – 12000 znaków można nadsyłać do 5 maja br.  na adres mailowy : bernardelli@gla.edu.pl lub pocztą na adres: Gdyńskie Liceum Autorskie, 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 39/41 z dopiskiem "konkurs literacki".