Stachuriada – I edycja

Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Pomorska 39/41
81-314 Gdynia

Termin wysyłania zgłoszeń: 5.05.2018 r.

Organizator: Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO, 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. im. Edwarda Stachury STO
ul. Pomorska 39/41, 81-314 Gdynia
tel. 885 783 785 
e-mail: gla@gla.edu.pl

Zasięg ogólnopolski


Konkurs literacki adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem młodzieży jest napisanie eseju inspirowanego cytatem z Edwarda Stachury:: „Książki się teraz na świecie wydaje, jak w sklepie resztę z drobnego banknotu. Większość z nich można sobie śmiało darować”.

Konkurowe prace o objętości: 6000 – 12000 znaków można nadsyłać do 5 maja br.  na adres mailowy : bernardelli@gla.edu.pl lub pocztą na adres: Gdyńskie Liceum Autorskie, 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 39/41 z dopiskiem „konkurs literacki”. 


 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na osobowość a przede wszystkim na twórczość naszego patrona Edwarda Stachury.

Zamierzamy konkurs nasz uczynić cyklicznym w związku z powyższym na temat I edycji wybraliśmy „Książki, których nie można zapomnieć”. Temat pomógł nam wybrać nasz polonista inspirując swoim wspomnieniem „Edward Stachura zdał maturę w zespole szkół od lat znanym jako III Liceum Ogólnokształcące. Jego polonistką była pani Daniela Nejman-Spława, pod której opieką pozostawałem i ja w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pani Nejman czasami wspominała swojego ucznia. Pamiętam, jak strofując nas za nieprzeczytanie kolejnej lektury obowiązkowej, nadmieniła mimochodem: „No cóż, Stachura był taki sam, musiałam mu postawić ocenę niedostateczną za nieznajomość Przedwiośnia, a kilka tygodni później, gdy złapałam go na nielegalnej lekturze pod ławką w czasie lekcji, uśmiechnął się bezczelnie i oznajmił: »Wie Pani, ten Żeromski to naprawdę był dobry pisarz«!

Chcielibyśmy namówić Was do napisania własnej pracy literackiej zainspirowanej cytatem autorstwa Edwarda Stachury. A oto on: „Książki się teraz na świecie wydaje, jak w sklepie resztę z drobnego banknotu. Większość z nich można sobie śmiało darować”.

Założeniami konkursu było:

  1. Forma pracy: esej literacki.
  2. Temat eseju: „Książki, których nie można sobie darować”.
  3. Długość pracy: 6000 – 12000 znaków.

Nasze zaproszenie skierowaliśmy do wszystkich istniejących szkół powiązanych z osobą Edwarda Stachury, wszystkich szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego jak również do szkoły polskiej w Ajax w Ontario w Kanadzie prowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Niestety mimo dwukrotnego zaproszenia nie wzbudziliśmy ich zainteresowania.

Na konkurs wpłynęło 6 prac, które zostały ocenione przez jury powołane przez komitet organizacyjny konkursu w skład którego weszli: pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciel organu prowadzącego GLA STO, krytyk literacki.

Wyróżniono i nagrodzono nagrodami rzeczowymi dwie prace.

 

I miejsce zdobyła abiturientka III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni , w którym to Edward Stachura uzyskał maturę.

II miejsce zajęła uczennica Gdyńskiego Liceum Autorskiego STO SMS .