Nie klikam. Gram i czytam. Konkurs literacko-teatralny. III edycja – Witold Gombrowicz

Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Pomorska 39/41
81-314 Gdynia

Termin: 24.05 2018 r.

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Organizator: Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO, 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. im. Edwarda Stachury STO
ul. Pomorska 39/41, 81-314 Gdynia
tel. 885 783 785
e-mail: gla@gla.edu.pl

Zasięg ogólnopolski


Konkurs wiedzy, w którym młodzież powinna wykazać się znajomością twórczości oraz elementów biografii twórcy, a w finale zaprezentować własną interpretację sztuki twórcy. III edycja konkursu poświęcona będzie Witoldowi Gombrowiczowi.