Gdynia: Klimatyczny Dzień

Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Pomorska 39/41
81-314 Gdynia

W naszej szkole zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu pt. „Dzień Klimatyczny - nauka lekiem na ignorancję”.

Zaprosiliśmy naukowców i wspólnie zmierzyliśmy się z tematem efektu cieplarnianego. Nasze zaproszenie przyjął m.in. prof. dr hab. Adam Barcikowski, który przedstawił wyniki badań naukowych na temat przyczyn i skutków efektu cieplarnianego. Dr Waldemar Kotowski zaprezentował koszt alternatywny ochrony środowiska, a Urszula Anikowska pokazała, jak obliczyć swój wkład w efekt cieplarniany, posługując się dostępnym w internecie licznikiem śladu węglowego.

Spotkaniu towarzyszyło wiele emocji i pytań, a co najważniejsze - przemyśleń i refleksji na przyszłość.

W marcu planujemy podobne spotkanie dla młodzieży szkół gdyńskich. Obecnie staramy się o pozyskanie partnerstwa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.