Gdańsk: Konferencja o przyszłości polskiej szkoły

III Społeczne Gimnazjum STO
ul. Waryńskiego 36
80-433 Gdańsk

„Z doświadczeń szkół niepublicznych. W poszukiwaniu nowych rozwiązań dla polskiej szkoły” – taki tytuł nosiła konferencja, która odbyła się 9 grudnia w Gdańsku. Patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców. Udział w konferencji wzięli dyrektorzy gdańskich szkół niepublicznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat prowadzenia placówek niepublicznych i płynących stąd możliwości podniesienia jakości ich funkcjonowania i kształcenia. Spotkanie wpisało się w pomysł Gdańska, aby tworzyć szkołę środowiskową, związaną z lokalną społecznością oraz z potrzebą edukacji rozwijającej pasję poznawczą i kreatywność uczniów.

Dyrektorzy gdańskich szkół STO