VII Wojewódzki Konkurs Czytelniczy „1 z 10” dla klas II- III SP

III Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Waryńskiego 36
80-433 Gdańsk

Termin: styczeń-luty 2020 r.;
Miejsce: III Społeczna  Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku

Organizator: III Społeczna  Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk
tel./faks 58 341 70 25
email: sto3gdansk@sto3.gda.pl

Zasięg wojewódzki


Konkurs organizowany na kanwie konkursu telewizyjnego „1 z 10”. Uczniowie zainteresowani konkursem zobowiązani  są do przeczytania wybranej, podanej przez organizatora książki. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego. Etap szkolny przeprowadzany jest przez nauczycieli uczących w danej szkole. W tym etapie każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje test sprawdzający jego wiedzę na temat przeczytanej książki przygotowany przez organizatorów. Do finału z każdej szkoły przechodzi uczeń z najlepszym wynikiem z testu.

Etap wojewódzki składa się z dwóch części:

- W części I uczniowie odpowiadają po kolei na zadane przez organizatora pytania.

- W części II uczniowie sami typują uczestników do odpowiedzi.

 

Konkurs jest corocznie zgłaszany do Kuratorium Oświaty i wpisywany na listę konkursów. 

Znajdź szkołę