V WOJEWÓDZKI KONKURS ORATORSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM STAND UP&TALK

III Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Waryńskiego 36
80-433 Gdańsk

Termin: 18 marca 2020 r.
Miejsce: III Społeczna  Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku

Organizator: III Społeczna  Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk
tel./faks 58 341 70 25
email: sto3gdansk@sto3.gda.pl

Zasięg wojewódzki


Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 12-14 lat, a jego celem jest rozwijanie kompetencji sugestywnego przemawiania w języku obcym oraz szeroko pojętych umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi.

Uczestnicy konkursu przygotowują własną wypowiedź w języku angielskim dotyczącą tematu konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap 1 - ocena wystąpień video nagranych przez uczestników konkursu.

Etap II – Półfinał to występy na żywo .

Etap III – finał to prezentacja nowych przemówień.

Konkurs jest corocznie zgłaszany do Kuratorium Oświaty i decyzją Kuratora wpisywany na listę konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Integralną częścią konkursu są organizowane warsztaty przemówień publicznych oraz warsztaty językowe, na których półfinaliści doskonalą swoje umiejętności oratorskie.

Znajdź szkołę