Wielki Maraton Czytelniczy – ogólnopolski konkurs czytelniczy pod honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

Termin: 1 września 2017 - 22 czerwca 2018 r. - finały

Miejsce: Gdańsk

Organizatorzy: I Zespół Szkół STOI Zespół Szkół STO, SP nr 27, SP nr 82, Wojewódzka Miejska Biblioteka w Gdańsku
ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk
tel. 58 552 43 61, +48 512 33 88 11
e-mail: sekretariat@polanki11.edu.pl

Zasięg wojewódzki


Na początku każdego miesiąca (od września do kwietnia) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. W terminie wskazanym przez organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informacje o kolejnej lekturze. Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni kordynatorzy wg klucza przygotowanego przez organizatrów.

Za każde zadanie wykonane poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy punktu. Za test można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Po każdym teście szkolni opiekunowie konkursu informują o liczbie uczniów biorących udział w WMC i ich wynikach, przesyłając wypełniony protokół konkursowy (wzór zostanie przesłany pocztą elektroniczną).

Do 20 maja 2018 r. należy przesłać zbiorczy protokół konkursowy. Po weryfikacji protokołów końcowych i wybranych prac uczniowskich komisja ogłosi listę nazwisk laureatów i finalistów oraz osób wyróżnionych.

Więcej informacji o konkursie tutaj.