Wielki Maraton Czytelniczy 2016/2017 – II edycja dla szkół ponadgimnazjalnych, V edycja dla II-III SP, VI edycja dla gimnazjum, VIII edycja dla IV-VI SP

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

Termin: wrzesień 2016 - początek czerwca 2017 r. - finały
Miejsce: Gdańsk

Organizatorzy: I Zespół Szkół STO, SP nr 27, SP nr 82, Wojewódzka Miejska Biblioteka w Gdańsku
ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk
tel. 510267424
e-mail: sekretariat@polanki11.edu.pl

Zasięg wojewódzki


  • V edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas II-III SP „Spotkacie nowych przyjaciół”
  • VI edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla Gimnazjum „W lustrze książki”
  • VIII edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas IV-VI SP „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”
  • II edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół ponadgimnazjalnych „Na literackim szlaku”

Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 r. W klasach IV-VI stopniowo się rozwijał.Jego Patronami Honorowymi Są Pomorski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Gdańska.

WMCz trwa przez cały rok szkolny. Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymują spis 8 lektur Na pocztku każdego miesiąca przesyłany jest im test i klucz miesiąc wcześniej zapowiadanej lektury. Po przeprowadzeniu etapu szkolny koordynator wypełnia protokół i przesyła do Organizatora. W drugiej połowie maja drogą pocztową do Organizatora przesyłane są protokoły zbiorcze opieczętowane i podpisane przez dyrektora szkoły i szkolnego koordynatora. Na ich podstawie, po weryfikacji przez Komisję, zostaja ogłoszone listy nagrodzonych. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikowania testów sprawdzonych przez szkolnych opiekunów.

Głównym sponsorem jest Biuro Prezydenta ds. kultury.

Na początku czerwca odbywa się Wielki Finał, na który zaproszeni są zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie.

Maratonowi towarzyszą spotkania z pisarzami dla wszystkich grup wiekowych.