Wielki Maraton Czytelniczy 2016/2017 – II edycja dla szkół ponadgimnazjalnych, V edycja dla II-III SP, VI edycja dla gimnazjum, VIII edycja dla IV-VI SP

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

Termin: wrzesień 2016 - 19 czerwca 2017 r. - finały

Miejsce: Gdańsk

Organizatorzy: I Zespół Szkół STOI Zespół Szkół STO, SP nr 27, SP nr 82, Wojewódzka Miejska Biblioteka w Gdańsku
ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk
tel. 510267424
e-mail: sekretariat@polanki11.edu.pl

Zasięg wojewódzki


  • V edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas II-III SP „Spotkacie nowych przyjaciół”
  • VI edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla Gimnazjum „W lustrze książki”
  • VIII edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas IV-VI SP „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”
  • II edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół ponadgimnazjalnych „Na literackim szlaku”

Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 r. W klasach IV-VI stopniowo się rozwijał.Jego Patronami Honorowymi Są Pomorski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Gdańska.

WMCz trwa przez cały rok szkolny. Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymują spis 8 lektur Na pocztku każdego miesiąca przesyłany jest im test i klucz miesiąc wcześniej zapowiadanej lektury. Po przeprowadzeniu etapu szkolny koordynator wypełnia protokół i przesyła do Organizatora. W drugiej połowie maja drogą pocztową do Organizatora przesyłane są protokoły zbiorcze opieczętowane i podpisane przez dyrektora szkoły i szkolnego koordynatora. Na ich podstawie, po weryfikacji przez Komisję, zostaja ogłoszone listy nagrodzonych. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikowania testów sprawdzonych przez szkolnych opiekunów.

Głównym sponsorem jest Biuro Prezydenta ds. kultury.

Na początku czerwca odbywa się Wielki Finał, na który zaproszeni są zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie.

Maratonowi towarzyszą spotkania z pisarzami dla wszystkich grup wiekowych.

 


Wieki Maraton Czytelniczy trwał od września 2016 roku do czerwca 2017 r. Wzięło w nim udział 7016 uczniów i ich 643 opiekunów: nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy – 132 szkoły z województwa pomorskiego oraz 1 szkoła z Poznania i 1 szkoła z Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim. Finał odbył się 19 czerwca 2017 r. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Pracę konkursu koordynowało 233 nauczycieli. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Niechwiedowicz, Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata i Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów i testów konkursowych przyznała 75 tytułów laureata, 122 tytuły finalistów i 157 wyróżnień.

  • Koordynator wojewódzki: Małgorzata Niechwiedowicz (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy)

Do tegorocznej edycji konkursu dla klas IV-VI „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” zgłosiły się sto trzydzieści dwie szkoły (z województwa pomorskiego, warmińsko mazurskiego, województwa lubelskiego . Protokoły zbiorcze nadesłało 157 placówek. W Maratonie uczestniczyło 2005 uczniów i 224 nauczycieli.

Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz-Babło, Małgorzata Niechwiedowicz, Ewa Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała sześćdziesiąt dwa tytuły laureata, sto dwadzieścia dwa tytuły finalisty i sto sześćdziesiąt siedem wyróżnień.

  • Koordynator wojewódzki: Agata Markiewicz-Babło (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 im. Jana Czochralskiego w Gdańsku, nauczyciel języka polskiego i historii)

VI edycję WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO dla GIMNAZJUM „W lustrze książki” ukończyło 86 gimnazjów (84 z województwa pomorskiego, jedno z Lubelskiego jedno z Warmińsko-Mazurskiego). Wzięło w nim udział 1058 uczniów i 132 szkolnych koordynatorów konkursu.

Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego (Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Agata Markiewicz-Babło, Zbigniew Walczak) po weryfikacji 86 protokołów zbiorczych i wskazanych arkuszy testowych przyznała 31 tytułów laureata i pięćdziesiąt tytułów finalisty oraz trzydzieści jeden wyróżnień.

Koordynator wojewódzki: Ewa Niechwiedowicz (I ZS STO w Gdańsku, nauczycielka języka polskiego)

W drugiej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „Na literackim szlaku” wzięło udział 358 maratończyków z 42 szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego i ich 54 opiekunów.

Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego (Zbigniew Walczak, Małgorzata Niechwiedowicz, Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz) po weryfikacji 42 protokołów zbiorczych i wskazanych arkuszy testowych przyznała dwadzieścia pięć tytułów laureata i trzydzieści jeden tytułów finalisty oraz 11 wyróżnień.

  • Koordynator wojewódzki: Zbigniew Walczak (kierownik Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 82 im. Jana Czochralskiego w Gdańsku
I Zespół Szkół STO w Gdańsku
Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

*
*****
*

19 czerwca 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności" zakończył się Wielki Maraton Czytelniczy dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, pod Honorowymi Patronatami Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty, którego nasza szkoła jest współorganizatorem od ośmiu lat i współtwórcą jego formuły od początku powstania idei konkursu.Wczoraj, podczas uroczystej gali w ECS-ie z rąk honorowych gości, między innymi pani Małgorzaty Bielang, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, pana Piotra Kowalczuka, zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, pani Bożeny Orczykowskiej, Dyrektora d/s Merytorycznych WiMBP w Gdańsku oraz pana Grzegorza Krygera, Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, nagrody i dyplomy otrzymało 193 laureatów, 323 finalistów oraz 366 wyróżnionych.

Na gali nie zabrakło dyrektorów szkół organizujących konkurs, czyli pani Hanny Sempki (I ZS STO w Gdańsku), Agaty Markiewicz-Babło (SP nr 82) oraz Adama Perzyńskiego (SP nr 27), a także pani Bożeny Orczykowskiej (dyrektora d/s merytorycznych WiMP w Gdańsku).

Podczas uroczystości zwrócono uwagę na ogromną rolę szkolnych koordynatorów konkursu (643), którzy zainteresowali swoich uczniów konkursem i realizowali kolejne etapy w szkole (8 etapów).

Wśród wyróżnionych mogliśmy oklaskiwać Antka Darskiego z III SP oraz Pawła Czermańskiego z IV SP.

Uroczystość dla klas II-III i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych swoimi występami uświetniły Helenka Chyła i Natalia Ulasińska z klasy III.

Galę dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadziły Magda Chwal i Julia Modrzyńska z II klasy I SG STO.