Wojewódzkie Konkursy Historyczne: dla SP – Robotnicy Wybrzeża 1945-1989 r. (VII edycja); dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – Grudzień 70 (IX edycja)

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

Termin: od października 2018 r. do 12 marca 2019 r., 

Finał Konkursu Grudzień 70 – 14 grudnia 2018 r.
Miejsce: Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Finał Konkursu Robotnicy Wybrzeża 1945-1989 r. – 12 marca 2019 r.
Miejsce: Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Organizator: I Zespół Szkół STO
ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk
tel. 58 552 43 61
e-mail: sekretariat@polanki11.edu.pl

Zasięg wojewódzki 


Konkursy adresowane są do uczniów wszystkich poziomów szkół w woj. pomorskim. Ich celem jest poznanie genezy wydarzeń z lat 1945-1989, w których kluczową rolę odegrali robotnicy, upowszechnienie wiedzy o przywódcach i głównych uczestnikach Rewolty Grudniowej na Wybrzeżu. Projektowi towarzyszą spotkania ze świadkami historii, wizyty w archiwum IPN Oddział Gdański oraz spacery historyczne po Stoczni Gdańskiej.

IX Konkurs Grudzień 70 adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego. Tematem jest geneza, przebieg oraz skutki Rewolty Grudniowej na Pomorzu oraz poznanie działalności przywódców strajkowych.

VII Konkurs Robotnicy Wybrzeża 1945-1989 r. przeznaczony dla starszych klas szkół podstawowych woj. pomorskiego. Upamiętnia wkład historyczny robotników Wybrzeża walczących o godne życie i prawa polityczne na przestrzeni lat 1945-1989. 

Projekt jest unikatowy. Obejmuje cykl: II wojna światowa – Grudzień '70 – Sierpień '80. W systematyczny i zintegrowany sposób upowszechnia wiedzę o powojennej historii Pomorza Gdańskiego i o wpływie tutejszych wydarzeń na demokratyzację stosunków polityczno-społecznych w Polsce i Europie. Opiera się na wszechstronnej współpracy z najważniejszymi instytucjami w Gdańsku: Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności i Instytutem Pamięci Narodowej. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, spacerach historycznych i spotkaniach z historykami. Korzystają z zasobów audiowizualnych, spotykają się ze świadkami historii. Jest kompleksowo zorganizowany i oferuje różnorodne sposoby poznania historii najnowszej, również z wykorzystaniem multimediów.