Wielki Maraton Czytelniczy

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

SPRAWOZDANIE z realizacji Wielkiego Maratonu Czytelniczego
( III EDYCJI DLA GIMNAZJUMW LUSTRZE KSIĄŻKI, V EDYCJI DLA KLAS IV-VI CZYTANIE ROZWIJA, CZYTANIE WZBOGACA ORAZ II EDYCJI DLA KLAS II-III SP)
w roku szkolnym 2013/2014
pod Honorowymi Patronatami:
Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Gdańska

Działania związane z przygotowaniem Wielkiego Maratonu Czytelniczego rozpoczęły się w czerwcu 2013 roku od zgłoszenia imprezy do Kalendarza Imprez Gdańskiego Kuratorium Oświaty. Następnie opracowano regulamin przedsięwzięcia, dokonano wyboru lektur, ustalono kalendarz działań w nowym roku szkolnym, złożono wnioski o Honorowe Patronaty: Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska. W sierpniu broszury z informacją o konkursie zostały umieszczone w teczkach szkół w Wydziale Rozwoju Społecznego. Rozesłano także informacje do tych szkół województwa pomorskiego, które uczestniczyły w maratonie w latach ubiegłych.

Od września 2013 do maja 2014r. trwały comiesięczne zmagania konkursowe polegające na dokładnym przeczytaniu wskazanej książki (zgodnie z regulaminem spoza listy obowiązkowych lektur szkolnych) i napisaniu testu konkursowego, składającego się z 10 zadań zamkniętych i 10 zadań otwartych.  Uczestnicy Maratonu poznawali dzieła polskiej i światowej klasyki literackiej, a także współczesne bestsellery.

Do maratonu zgłosiły się 63 gimnazja. Protokoły zbiorcze przesłało 50 gimnazjów. W czytelniczych zmaganiach uczestniczyło 888 uczniów pod opieką 75 nauczycieli. Po weryfikacji protokołów zbiorczych i arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki komisja konkursowa przyznała dwadzieścia tytułów
laureata oraz czterdzieści pięć tytułów finalisty. Ponadto komisja wyróżniła trzynastu uczniów z najwyższym wynikiem w gimnazjach, których uczniowie nie zdobyli tytułu laureata lub finalisty.

Do piątej edycji konkursu dla klas IV-VI zgłosiło się sto szkół z województwa pomorskiego. Protokoły zbiorcze nadesłały 92 placówki. W maratonie uczestniczyło 1242 uczniów i 144 nauczycieli. Komisja konkursowa przyznała trzydzieści pięć tytułów laureata, osiemdziesiąt cztery tytuły finalisty i jedno wyróżnienie specjalne.

Z kolei w drugiej edycji maratonu dla klas II-III SP wzięły udział 61 szkół. z województwa pomorskiego i szkoła STO w Słupsku. Uczestniczyło w niej 1649 uczniów pod opieką 100 nauczycieli. Komisja konkursowa przyznała 8 tytułów laureata, 35 tytułów finalisty i wyróżniła przeszło 100 uczestników.

Zwycięzcy maratonu otrzymali nagrody książkowe. Z okazji jubileuszu rozlosowano również nagrody specjalne: dla nauczyciela-opiekuna i gimnazjalisty – czytniki do e-booków, dla uczniów szkoły podstawowej – gry literackie (na podstawie Hobbita i Władcy pierścieni firmy Rebel).

WMC jak co roku towarzyszyły spotkania z autorem w Filii Gdańskiej WiMBP przy ul. Mariackiej w Gdańsku. Uczniowie klas II-III spotkali się z p. L. Bardijewską, autorką konkursowej lektury  „Dom ośmiu tajemnic”. Maratończycy z klas IV-VI – z p. A. Czerwińską-Rydel, autorką książki „Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem”, a gimnazjaliści – z panią M. Kozłowską, autorką „Zupy z jeża”.

Finał WMC odbył się w Wielkiej Hali Dworu Artusa w Gdańsku. 6 czerwca 2014r.

Ewa Niechwiedowicz
w imieniu organizatorów