Gdańsk: Prezent na XXV-lecie

II Społeczne Gimnazjum STO
ul. Kartuska 245
80-125 Gdańsk

II Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku obchodzi w tym roku swoje XXV-lecie. Nie zamierzamy w sposób szczególny obchodzić naszego jubileuszu. Żadnych uroczystości, okolicznościowych przemówień, kwiatów, życzeń czy wizyt oficjeli. Jubileusze mają to do siebie, że przemijają. My natomiast pragniemy w sposób trwały uczcić nasze XXV-lecie. Wymarzyliśmy sobie salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz dodatkową salą dydaktyczną i w lutym nasze marzenia nabrały realnych kształtów. Mianowicie na mocy umowy zawartej pomiędzy Szkołą a Miastem zostanie wybudowany nowy obiekt, z czego 57% kosztów pokrywa Miasto, a 43% Szkoła. Oczywiście po naszej stronie do spełnienia było szereg warunków dotyczących przygotowania inwestycji, w tym wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę, tym niemniej uzyskanie dofinansowania w takiej wysokości, przy wysokiej wartości przedsięwzięcia, jest najlepszym prezentem na nasze XXV- lecie.

Jednocześnie nie myślimy tylko i wyłącznie o sobie, ale także o całej społeczności szkół STO. Rozbudowując szkołę otrzymaliśmy możliwość wybudowania dodatkowych sal lekcyjnych w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego graniczącego z naszą szkołą. W związku z powyższym mając dobre relacje z naszym sąsiadem proponujemy organizowanie dla młodzieży szkolnej pobytów w naszym mieście, przy czym możemy pomóc w ich organizacji. Nie bez znaczenia jest fakt, iż szkoły odwiedzające nasze Miasto mogą korzystać z naszej bazy, w szczególności z profesjonalnego boiska sportowego, placu zabaw oraz bieżni tartanowej wraz ze skocznią w dal. W przyszłości nowo otwarta sala gimnastyczna, której zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2015 roku wzbogaci cały kompleks naszej szkoły.

Ponadto planujemy budowę Sali Teatralnej, przy czym posiadamy już pełną dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Z chwilą jej uruchomienia pragniemy wzorem niezapomnianego Olecka, organizować spotkania teatralne szkół STO. Myślimy, iż posiadając dostęp do taniej bazy noclegowej oraz profesjonalną salę widowiskową, powinniśmy kontynuować i rozwijać ten pomysł.

Dyrektor Marek Grąziewicz