Wyniki III Powiatowego Konkursu Plastycznego „Barwy jesieni”

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

W Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie, odbyła się wystawa pokonkursowa połączona z uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów i wyróżnionych w trzecim Powiatowym Konkursie Plastycznym „Barwy jesieni”.

Organizatorem trzeciej edycji tego konkursu i fundatorem nagród była nasza szkoła.

Na konkurs wpłynęło 249 prac z następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Postominie im. Emilii Gierczak, Świetlicy Środowiskowej w Pieszczu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie, Klubu 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie, Zespołu Szkół Społecznych w Słowinie, Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy, Gimnazjum w Malechowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, Miejskiego Gimnazjum w Darłowie, Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie.

Zaproszonych gości powitała pani dyrektor mgr Joanna Tarkowska, która podziękowała nie tylko uczestnikom konkursu (małym artystom), ale również nauczycielom, za ich zaangażowanie i wkład własny.

Jury w składzie: Agnieszka Gozdalska (florystyka, właścicielka galerii Zapiecek w Darłowie), Monika Ferka (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyk) oraz Tomasz Popławski (plastyk, malarz, uczestnik wielu wystaw instruktor ceramiki w Słupskim Ośrodku Kultury), przyznało w każdej kategorii wiekowej tytuł laureata i kilka wyróżnień.

Kategoria I: 6-8 lat

Laureaci: Wiktoria Ziółkowska, Sebastian Gajda, Maja Majewska, Wiktoria Szokalska, Oskar Majbroda,

Wyróżnienia: Zuzanna Torowicz, Maja Szuba, Weronika Maciejewska, Zuzanna Lendzian, Eliza Zitermann, Oliwier Ślebioda, Maja Kazusek, Marysia Pominkiewicz,

Kategoria II: 9-11 lat

Laureaci: Julia Dombryn, Julia Kujawa, Michał Bajtek,

Wyróżnienia: Emilia Wawrzyniak, Maria Zgagacz, Agata Bartczak, Julia Mariak, Marta Dobrzycka, Jakub Tarkowski, Julia Greczuk,

Kategoria III: 12-16 lat

Laureaci: Maja Nowakowska. Kinga Lis, Weronika Brzezina,

Wyróżnienia: Sandra Kur, Aneta Walczak, Tomasz Tornow, Patrycja Chmielewska, Wiktor Michalski.

Organizator dziękuje za udział wszystkim uczestnikom, uczniom oraz ich nauczycielom i instruktorom, za zaangażowanie i wkład własny w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, już za rok!

Koordynator konkursu: Beata Pawłowska