Powiatowy Konkurs „Twórcze opowiadanie” dla klas III

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

Termin: 29 maja 2015 r.
Miejsce: ZSS im. Lotników Morskich STO

Organizator: Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1, 76-153 Darłowo
tel./faks 94 314-20-51; 943142051
email: sp4darlowo@interia.pl

Zasięg powiatowy


Powiatowy Konkurs „Twórcze opowiadanie” dla klas III będzie się odbywał po raz drugi.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej z powiatu sławieńskiego. Daną szkołę reprezentuje trzech uczniów.

Uczestnicy (drużyna) konkursu będą mieli za zadanie napisać opowiadanie wybierając jeden z trzech podanych tematów związanych z tematyką morską. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej, oryginalności ujęcia i interpretacji tematu, estetyki. Na napisanie pracy uczniowie będą mieli 80 minut (bez przerwy). Praca powinna zająć około 1 strony A4 papieru w jedną linię.
Każdy uczeń otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Celem konkursu jest:

  • Wyzwalanie aktywności twórczej uczniów klas III szkół podstawowych.
  • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w piśmie.
  • Promowanie wiedzy polonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania zasad poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej we własnej wypowiedzi pisemnej.
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia.
  • Kształtowanie samodzielności, oryginalności w działaniu i wytrwałości w pracy

W dniu 29 maja 2015 roku w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie odbył się II Powiatowy Konkurs dla klas III „Twórcze opowiadanie”. Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego. Celem konkursu było: kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w piśmie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, kształtowanie samodzielności, oryginalności w działaniu i wytrwałości w pracy, promowanie wiedzy polonistycznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawności ortograficznej.

W konkursie udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 3 im. WOP w Darłowie, Zespół Szkół w Postominie i Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie. Każdą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów z klasy III. Jury w składzie Joanna Komorowska – nauczyciel języka polskiego, Joanna Wachowska – członek zarządu ZSS STO wyłoniło laureatów z pośród uczniów, którzy mieli za zadanie napisać opowiadanie na jeden z trzech dowolnych tematów.

I miejsce – Paulina Sieradzka – ZS Postomino i Jesika Erdman – ZSS STO
II miejsce – Otylia Pruske – ZS Postomino
III miejsce – Bartosz Kołaczkowski – SP 3 Darłowo

Wyróżnienia: Hanna Suszek i Aleksandra Gruszewska – SP 3 Darłowo, Jakub Tarkowski i Hubert Wodziński – ZSS STO w Darłowie.

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz osobom wyróżnionym nastąpiło 12 czerwca na Pikniku Rodzinnym organizowanym przez naszą szkołę.

Uczniom, rodzicom oraz opiekunom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Starzyńska