Darłowo: Warsztaty ekologiczne w Lipiu

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

W dniach 22-23 października uczniowie klas VI i VII uczestniczyli w 2-dniowych bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.

Uczniowie brali udział w zajęciach w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności. Uczestnicy warsztatów badali jakość wody w Parsęcie. Poznali bogatą faunę i florę dolin rzecznych. Zorganizowane zostało również spotkanie ze strażnikami rybackimi i przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiedzieli o najbardziej spektakularnych akcjach anty kłusowniczych. Uczniowie wraz z opiekunami p. D. Traczyk, p. N. Paluchowską, p. R. Knutą oraz p. Ł. Pióreckim zwiedzili również elektrownię wodną.

Wyjazd przyczynił się do podniesienia wiedzy uczniów z zakresu ekologii, a także do integracji młodzieży.