V Gala Wolności

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Jana III Sobieskiego 7 A
77-300 Człuchów

Termin: 4 czerwca 2018 r.
Miejsce: Szkoła i Miejski Dom Kultury

Organizator: Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Jana III Sobieskiego 7a, 77-300 Człuchów
tel./faks 59 834 11 74
tel. kom. 606 398 403
e-mail: kordykiewicz@losto.net

Zasięg ogólnopolski


Szkoła jest jedynym organizatorem obchodów Dnia Wolności – dla upamiętnienia pierwszych w Polsce wolnych wyborów. W Gali uczestniczą przedstawiciele młodego pokolenia nie tylko z Człuchowa. Zyskujemy wsparcie władz miasta i powiatu. Prowadzimy konkursy, a na podsumowanie biesiadę „Polskie smaki”.