Nasze osiągnięcia

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Jana III Sobieskiego 7 A
77-300 Człuchów

  • Nagrody Prezydenta RP w Konkursie Dnia Przedsiębiorczości (od wielu lat).
  • Finaliści Olimpiad Matematycznych i Chemicznych.
  • Laureat i finaliści Międzynarodowego Konkursu Gier Matematycznych i Logicznych.
  • Laureaci Wojewódzkich Konkursów dla Gimnazjalistów z: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki oraz Ligi Matematycznej i konkursów „Wygraj Indeks”.
  • Sukcesy sportowe rangi krajowej i międzynarodowej w kajakarstwie.