Człuchów: Zakończenie roku szkolnego

Społeczne Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Jana III Sobieskiego 7 A
77-300 Człuchów

W człuchowskim Społeczniaku zakończenie roku szkolnego odbyło się  w czwartek – 21. czerwca br. Uczniowie kończący Społeczne Gimnazjum wystąpili tego dnia w tradycyjnych strojach: togach i biretach.

W swoim przemówieniu dyrektor szkoły – Maria Danuta Kordykiewicz wyraziła ogromną radość i dumę z osiągnięć tego rocznika gimnazjalistów. Potwierdzeniem są wyniki egzaminu gimnazjalnego (z wszystkich jego części dużo wyższe niż średnia krajowa) oraz fakt, iż absolwenci uzyskali aż siedemnaście wyników 100%-owych!

W gronie kończących ten etap edukacji znalazł się Maciej Drobinski, który został trzykrotnym laureatem wojewódzkich konkursów kuratoryjnych (matematyka, fizyka, informatyka).

Spośród 28 absolwentów aż piętnaścioro odbierało świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a najwyższą średnią – 5,55 – uzyskała Martyna Surowy. Swoje świadectwa promocyjne  z wyróżnieniem odbierali także uczniowie klas: 7, drugiej gimnazjum, pierwszej i drugiej LO.

Tradycyjnie przyznano tytuł „Najsympatyczniejszego ucznia” oraz „Paszporty pasjonata”.

Najsympatyczniejsi, to: Hania Nadolna i Michał Bigda.

Paszporty Pasjonata  otrzymali uczniowie za oddanie się różnorakim dziedzinom: od matematyki po karate i taniec.

Podziękowania skierowano także do rodziców: za wychowanie dziecka i za społeczną pracę na rzecz szkoły.

Absolwenci dziękowali nauczycielom, a najbardziej wzruszająco swojej wychowawczyni – pani Barbarze Michałek.

Cieszy fakt, że większość absolwentów zostaje w Społeczniaku na dalsze kształcenie!!

M. D. Kordykiewicz